אבחונים תעסוקתיים

שירותי האבחון שלנו כוללים:

  • אבחון מועמדים לעבודה.

  • אבחון עובדים לצורכי קידום ופיתוח.

  • אבחון לתפקידי ניהול בכירים.

  • תהליכי האבחון מושתתים על העיקרון של ריבוי כלים וריבוי שופטים. 

אנחנו משתדלים שהמשימות אותן מבצע המועמד במהלך יום האבחון יהיה דומות ככל שניתן למטלות היום-יומיות המבוצעות על-ידו במסגרת התפקיד.

 

 

לצורך כך, האבחון במכון מבוסס על מדגמי עבודה. פיתחנו עשרות רבות של מטלות אישיות המותאמות לתפקידים שונים (מכירות, ייצור, תפעול, אדמיניסטרציה, מחשוב, רכש, משאבי אנוש ועוד) ולרמות שונות (תפקיד מקצועי, ניהולי, ניהולי בכיר).  כל מועמד מבצע מטלה אישית אשר רלוונטית לתפקיד אליו הוא מיועד.
בנוסף, אנחנו שמים דגש מיוחד על מידת התאמתו של המועמד לתרבות הארגונית של הלקוח.

בתום יום האבחון נכתבת חוות דעת על ידי פסיכולוגים בעלי ניסיון רב, המתבססת על המידע שהצטבר מיום האבחון ומותאמת לתיאור התפקיד ולדרישות שהועברו על ידי הלקוח.

אבחון בכירים;

בחירה נכונה ומושכלת של המנהיגות הניהולית והמקצועית של הארגון הנה משימה מורכבת ויש לבצע אותה בקפידה רבה. מדובר במועמדים בכירים ותהליך האבחון וההערכה אמור להיבנות בהתאמה ייחודית לתפקיד.

חשוב שהתהליך יאפיין ככל שניתן את התפקיד אליו מיועד המועמד. כלומר, להתאים את מדגם העבודה לתפקיד. כמו כן, ישנה חשיבות רבה שמספר רב של מעריכים יפגשו את המועמד ביום האבחון ויוכלו לצפות בתפקודו מזוויות שונות. תהליך אבחון הבכירים אצלנו מהווה "יום בחיי מנהל בכיר" ומבוסס על משימות ניהוליות רלוונטיות, כאשר 3 מעריכים שונים פוגשים את המועמד וחוות הדעת האינטגרטיבית נכתבת ע"י מעריך בכיר ומנוסה.

מרכז הערכה ייעודי ללקוח

מרכז הערכה הנו תהליך קבוצתי שבו כל המשתתפים מועמדים לאותו תפקיד אצל הלקוח. המרכז מבוסס על מדגם עבודה מותאם לתפקיד שהינו "סיפור מסגרת" ובהמשכו דינמיקה קבוצתית אשר כוללת משימות אישיות וקבוצתיות המבוססות עליו.

המרכז יכול להתקיים במכון או בבית הלקוח ונציגי הלקוח מוזמנים לצפות במרכז ולהשתתף בדיון ההערכה בסיומו.

מרכז הערכה לצורכי קידום ופיתוח מנהלים – Leader Rotation

מרכז ההערכה בשיטת Leader Rotation  נבנה כך שהוא בא לבדוק בקבוצת המועמדים את ההתאמה לתפקידי ניהול ברמות שונות בארגון.

תהליך ההערכה בנוי על "סיפור מסגרת" – חברה עסקית שמלווה את המשתתפים לאורך כל התהליך, הן במטלה אישית והן במטלות קבוצתיות. החיבור לסיפור המסגרת יוצר הדמיה של עבודה בתנאים אמיתיים, עם משימות רלוונטיות.

מבדקים בבית הלקוח

  • מבדק אמינות ממוחשב.

  • מבדקי כישורים קוגניטיביים – סוללה המותאמת לתפקיד.

  • מבדק אישיות.

  • מבדק אנגלית.

אבחונים תעסוקתיים.jpg
workplace-1245776_1920.jpg