child-865116_1920.jpg

אבחון פסיכו דיאגנוסטי

אבחון פסיכו דיאגנוסטי הנו אבחון פסיכולוגי מקיף הנותן הערכה כוללת במישור הקוגניטיבי (כישורים שכליים) והאישיותי. האבחון מספק תמונה מעמיקה של יכולת ההתמודדות וההסתגלות של האדם במישורי חיים משמעותיים. כלי המבחן הנם מותאמי גיל ומאפשרים לבצע הערכה מגילאים צעירים מאוד. 

ביחס לילדים המופנים לאבחון פסיכו דיאגנוסטי, השאלות העומדות לבדיקה הן בדרך כלל : רמת הבשלות, הסיבות לבעיות התנהגות והסתגלות בגן או בבית הספר, שאלות הנוגעות לעולמו הרגשי של הילד או הילדה ותגובתם למצבי חיים שונים (טראומה, גירושים במשפחה, מעברים בחיים ועוד) וכן שאלות סביב אי מיצוי של היכולות, בעיות חברתיות ועוד.

תהליך האבחון שיחה עם ההורים ומפגש עם הילד, במהלכו מתבצעת הערכה של הכישורים הקוגניטיביים כגון זיכרון, תפקודי קשב וריכוז, יכולות מילוליות, יכולות חשיבה לוגית, הנה חברתית ועוד. 

וכן הערכת עולמו הרגשי, הדימוי העצמי, היכולות החברתיות והסיבות למצוקתו.  

ממצאי האבחון הפסיכו דיאגנוסטי מסייעים בקבלת החלטות בצמתים משמעותיים בחיי האדם. באם מדובר בילדים – התאמת מסגרת חינוכית, קבלת המלצות טיפוליות, קבלת החלטות על דרכי סיוע במצבי משבר ועוד. בהתייחס למבוגרים – המלצות תעסוקתיות, חוות דעת משפטיות, הערכה של נקודות יתרון ותורפה. 

תהליך ההערכה כולל שורה של מבחנים. ביניהם מבחנים מובנים בעלי נורמות מותאמות גיל. וכן מבחנים השלכתיים להסתכלות עומק אישיותית.  

משך תהליך האבחון הוא מספר שעות ותלוי בגורמים שונים כגון גיל הנבחנים, מורכבות הקשיים ויכולת ההתמדה ושיתוף הפעולה של הילד הנבדק. 

בסיום תהליך האבחון נערכת שיחת משוב עם ההורים בה מוסברים הממצאים וההמלצות וכן ניתנת חוות דעת בכתב.